O domu

Dom za starije osobe “Marko A.Stuparić” Veli Lošinj smješten je u mirnom i ugodnom dijelu malog turističkog mjesta Veli Lošinj. Veli Lošinj je smješten na južnoj strani otoka Lošinja i poznato je kao klimatsko lječilište zbog pogodne klime.

Dom je okružen zelenilom, blizinom mora, šetnicama i potrebnom infrastrukturom što zadovoljava potrebe i zahtjeve  korisnika.

Ustanova je osnovana 1881. godine. Osnivač Doma je Primorsko – goranska županija, a naziv doma glasi: DOM ZA STARIJE OSOBE “MARKO A. STUPARIĆ”, VELI LOŠINJ.

Dom je javna ustanova i na stručan način, uz uhodan tim, pruža sve usluge njege, medicinske zaštite, socijalnog rada, fizikalne terapije i radno – okupacione aktivnosti.

Dom pruža usluge na dvije lokacije:

  • sjedište ustanove u Velom Lošinju
  • dislocirana jedinica Doma u Cresu

Dom osigurava smještaj za ukupno 93 korisnika o kojima brine 40 zaposlenih osoba.
Veli Lošinj osigurava smještaj za 73 korisnika, a dislocirana jedinica u Cresu za 20 korisnika.

Novosti 

Skip to content