DOM ZA STARIJE OSOBE

“MARKO A. STUPARIĆ”, VELI LOŠINJ, NAZOROVA 40,

51551 VELI LOŠINJ

 

Dokumenti potrebni za smještaj u Dom:

 1. Zahtjev za smještaj (naš obrazac)
 2. Osobna iskaznica (preslika)
 3. Domovnica (preslika)
 4. Rodni list (preslika)
 5. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu
 6. Zdravstvena iskaznica (preslika)
 7. Potvrda o visini mirovine isplaćene u mjesecu prije podnošenja zahtjeva, ako osoba prima mirovinu (odrezak mirovine) – (preslika)
 8. Rješenje o skrbništvu, ako postoji ( preslika )
 9. Liječnička potvrda, na propisanom obrascu
 10. Zdravstvena dokumentacija (nalazi liječnika) kao dokaz zdravstvenog stanja, ne stariji od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva , rješenja nadležnih tijela, (preslike)
 11. Izjava Obveznika plaćanja o prihvaćanju obveze plaćanja ili   nadoplaćivanja troškova (cijene) smještaja umjesto Korisnika, ovjerena kod javnog bilježnika, u originalu (naš obrazac)

Napomena:

Komisija za prijem i otpust korisnika razmatrat će isključivo zahtjeve s priloženom dokumentacijom.

 

DOKUMENTI ZA SMJEŠTAJ U DOM

 

Telefonski kontakti:

Socijalna radnica: 051/ 236 – 635, 099/815-1818

Administrativni referent: 051/236 – 230

Telefax:  051/236 – 231

e-mail: dom.v.losinj@email.t-com.hr ; socijalnasluzba1@gmail.com

Web stranica: http://www.dom-markoastuparic.hr/