Dokumentacija potrebna za pomoć i njegu u kući:

  1. Zahtjev za pomoć i njegu u kući ( organiziranu prehranu ) – naš obrazac
  2. Potvrda o visini mirovine (odrezak mirovine) – preslika
  3. Liječnička potvrda – koju popunjava liječnik opće prakse (naš obrazac)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih – preslika
  5. Domovnica – preslika
  6. Fotokopija osobne iskaznice

 

Dokumentacija potrebna za pomoć i njegu u kući

 

Telefonski kontakti:

Socijalna radnica: 051/ 236 635 ili 099 815 1818

Administrativni referent: 051 236 230

Telefax: 051 236 231, 236 – 632

e-mail adresa: dom.v.losinj@email.t-com.hr