Korisnici se smještavaju temeljem rješenja o smještaju  nadležnog Centra za socijalnu skrb ili na temelju ugovora  između korisnika i Doma

Dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega drugih osoba. Starijom osobom smatra se osoba u dobi od 65 i više godina života.

Dom u okviru stalnog smještaja pruža korisnicima sljedeće usluge:

  • stanovanje i prehranu,
  • brigu o zdravlju,
  • njegu, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti,
  • fizikalnu terapiju,
  • socijalni rad i psihosocijalnu rehabilitaciju,
  • radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena,
  • pratnju i organizirani prijevoz, ako to nije u mogućnosti organizirati obitelj i
  • savjetodavni rad.

  Dom raspolaže s 3 stambene zgrade u 2 kata s prizemljem. Katovi su podijeljeni na prostore za stanovanje i zajedničke prostore za korištenje slobodnog vremena.
  Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju životnih potreba korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.

  Stambeni dio čine jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne sobe i dvokrevetni apartmani, a odjel pojačane njege čine dvokrevetne, trokrevetne i višekrevetne sobe.
  Sobe su opremljene za udoban život korisnika s potrebnom medicinskom opremom  i SOS signalizacijom. Dnevni boravci su prilagođeni potrebama i aktivnostima koje se provode u domu. Opremljeni su televizorom, društvenim igrama, knjigama što je neophodno za ugodan i miran život starijih osoba.

  U prilogu se nalazi sva dokumentacija koja je potrebna za smještaj u dom. Kompletnu dokumentaciju možete poslati na e – mail adresu: socijalnasluzba1@gmail.com 

  Dokumentacija potrebna za smještaj u dom

  Izvaninstitucionalna skrb

  Dom pruža usluge pomoći i njege u kući korisnika, koje obuhvaćaju:

       • dostavu ručkova u kuću korisnika,
       • odnošenje obroka od strane korisnika,
       • obavljanje kućnih poslova,
       • održavanje osobne higijene i
       • druga pomoć.

  U prilogu se nalazi dokumentacija koja je potrebna za pomoć i njegu u kući. Kompletnu dokumentaciju možete poslati na e-mail adresu: socijalnasluzba1@gmail.com 

  Dokumentacija potrebna za pomoć i njegu u kući