Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Dom za starije osobe “Marko A.Stuparić” Veli Lošinj uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10, 37/11, 77/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe “Marko A.Stuparić” – Veli Lošinj.
Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje:
Ida Toić, dipl.soc.radnica
Tel: 051 236 635
Fax: 051 236 231

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 37/11.).