Svakodnevne aktivnosti korisnika u Domu prilagođene su njihovim potrebama i željama i usklađeni s psihofizičkim mogućnostima korisnika.
Radno – okupacijskim, kulturno – zabavnim, rekreativnim i duhovnim aktivnostima nastojimo da dani naših korisnika budu ispunjeni aktivnostima i da se osjećaju ugodno.