ODLUKA o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za starije osobe Marko A. Stuparić

Odluka o organizaciji, rasporedu rada i radnog vremena